Informacja o prawach autorskich do utworów oferowanych na tej stronie

Studio Parsęta
Certyfikat potwierdzający legalne odtwarzanie muzyki pobieranej ze strony studio-parseta.pl

Oświadczamy, że wszystkie utwory muzyczne pobierane z naszej strony i odtwarzane przez kontrolowaną firmę są zwolnione z opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania. Jest to muzyka autorska, która nie jest i nigdy nie będzie zgłaszana pod ochronę. Wykaz autorów i kompozytorów dostarczamy w raz z zawartymi umowami na życzenie powyższych organizacji. Licencja na odtwarzanie równa jest okresowi ważności jednorazowego kodu, który jest jednocześnie opłatą za odtwarzanie naszej muzyki.
 

 

 
 
 
STUDIO PARSĘTA JAN POPŁAWSKI | 78-230 KARLINO UL. KOSZALINSKA 25/7 | NIP PL 6691693485